Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Κτενά και τους εργαζόμενους της Περιφέρειας.

Συναντήθηκα χθες με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Κτενά με τον οποίο συζητήσαμε για τα έργα που υλοποιούνται από την Περιφέρεια, το όραμα της Περιφερειάρχη κα Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, αλλά και για την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των αναπτυξιακών δράσεων για τα νησιά μας. Ακόμη, είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους εργαζόμενους της Περιφέρειας & τον Διευθυντή της Διεύθυνσης τεχνικών έργων Μοσχονά Βαγγέλη θέματα που αφορούν το έργο τους.