Περιοδεία σε Μεγανήσι

Στο όμορφο Μεγανήσι, συζήτησα με τους κατοίκους στο Βαθύ, το Κατωμέρι και το Σπαρτοχώρι για τη μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει το νησί, αλλά τις ανάγκες για βελτίωση των υποδομών στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου έργων.

Ως μηχανικός, ξέρω πολύ καλά τη σημασία που έχει ο αναπτυξιακός προγραμματισμός τόσο για να αντιμετωπίσουμε το υπαρκτό πρόβλημα των αποσπασματικών παρεμβάσεων, όσο και για να διασφαλίσουμε ότι οι δράσεις μας θα δένουν η μία με την άλλη, θα έχουν συνέχεια και συνέπεια μεταξύ τους και θα παράγουν το μέγιστο δυνατό θετικό αποτέλεσμα για τον τόπο και τους ανθρώπους.

Αυτός ο καλύτερος αναπτυξιακός προγραμματισμός, η καλύτερη συνεννόηση και η σύνθεση όλων των φωνών σε ένα μακρόπνοο όραμα για τα νησιά μας, αλλά και η έμφαση στην ποιότητα ζωής είναι και οι βασικές προτεραιότητες της υποψηφιότητάς μου.