Περιοδεία σε Κάλαμο και Καστό.

Στα δυο νησιά μας, συζήτησα με τους κατοίκους του Καλάμου και του Καστού τα σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν όπως το πρόβλημα του νερού, της διαχείρισης των απορριμμάτων και της διαμόρφωσης των λιμανιών, αλλά και όλες τις δράσεις που χρειάζονται ώστε οι κάτοικοι των μικρότερων νησιών να μην αισθάνονται αποκομμένοι και παρατημένοι στη μοίρα τους.

Από κάθε θέση και με όλες μου τις δυνάμεις είμαι στο πλευρό τους γιατί όλα τα νησιά μας πρέπει να μείνουν ζωντανά.