Επίσκεψη στη Βασιλική

Στην Βασιλική συναντήθηκα με κατοίκους του χωριού και συζητήσαμε τα έργα που χρειάζεται η περιοχή καθώς και τις αναγκαίες δράσεις για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και ιδίως των ελεύθερων επαγγελματιών που αποτελούν και την πλειονότητα του χωριού.Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει έμπρακτα αποδείξει τη βούλησή της για να στηρίξει τον τόπο μας με τέτοια έργα και δράσεις. Αυτό που χρειάζεται από πλευράς μας είναι ένας  αποτελεσματικότερος, μακρόπνοος προγραμματισμός και η καλύτερη συνεννόηση και ο συντονισμός όλων των φωνών στη Λευκάδα ώστε ενωμένοι να διεκδικήσουμε όσα οραματιζόμαστε και αξίζουμε.