Επίσκεψη στη Μονή Φανερωμένης

Στην ιστορική Μονή Φανερωμένης, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στη Λευκάδα, είχα τη χαρά να συζητήσω με τον πατέρα Νικηφόρο την πολύτιμη συμβολή της Εκκλησίας τόσο στο πνευματικό, όσο και στο κοινωνικό επίπεδο, ιδίως προς τους συνανθρώπους μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Ευχαρίστησα τον πατέρα Νικηφόρο για την πολύτιμη και σταθερή αυτή προσφορά και τον διαβεβαίωσα ότι στην προσπάθεια αυτή έχει την στήριξη όλων μας.