Επίσκεψη στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Με τον πατέρα Παναγιώτη, την ψυχή της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, συζητήσαμε το σπουδαίο έργο που επιτελείται εδώ αλλά και τις δυσκολίες που έχουν προκύψει καθώς και την ανάγκη εύρεσης οικονομικών πόρων μετά την προσωρινή μεταφορά της μονάδας στον χώρο όπου φιλοξενείται σήμερα.

Όλοι μας αξίζει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και γι’ αυτό δεσμεύθηκα στον πατέρα Παναγιώτη πως από την όποια θέση θα είμαι στο πλευρό του για να συνδράμω στο έργο του με όλες μου τις δυνάμεις.